આપના પ્રતિભાવ !

 
*********

કહેવાય છે કે જોડીઓ ઉપર સ્વર્ગમાંથી બનીને આવતી હોય છે. લગ્ન એ ભાગ્યની વાત છે. પરંતુ લગ્નમેળાપક એ શક્ય હોય તેટલું યોગ્ય અને સુસંગત પાત્ર શોધવાનો પુરુષાર્થ છે. જ્યોતિષ હંમેશા પુરુષાર્થને પ્રોત્સાહન આપનારું શાસ્ત્ર રહ્યું છે.
 
********* 

 
*********
 
 
 
*********
 
*********

 
*********
 ટિપ્પણીઓ

આ બ્લૉગ પરની લોકપ્રિય પોસ્ટ્સ

શ્રી શનિ ચાલીસા

નક્ષત્ર

ચોઘડિયાં અને હોરા