પોસ્ટ્સ

ઑક્ટોબર, 2015 માંથી પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે

જ્યોતિષના વર્ગો, જ્યોતિષ શીખો - ફલિત જ્યોતિષ ફાઉન્ડેશન કોર્સ

પ્રિય મિત્રો, રાજકોટ સ્થિત જ્યોતિષ શીખવામાં રૂચિ ધરાવતા મિત્રોને 'ફલિત જ્યોતિષ ફાઉન્ડેશન કોર્સ'  ના વર્ગમાં જોડાવા આમંત્રી રહી છું. આ વર્ગમાં ફલિત જ્યોતિષનું પાયાનું જ્ઞાન સરળ અને રસપ્રદ રીતે આપવામાં આવશે. કોર્સનો સમયગાળોઃ ૬ માસ વર્ગઃ દર રવિવારે ૨ કલાક અથવા સપ્તાહના કોઈ પણ અનુકૂળ એક દિવસે ૨ કલાક વર્ગ શરૂ થવાની તારીખઃ  દર મહિનાની પહેલી તારીખ આ વર્ગમાં જોડાવા માટે અથવા વધુ માહિતી માટે અહીં 'સંપર્ક' પર ક્લીક કરી ફોર્મ ભરીને મેસેજ મોકલી શકો છો.

ફૂલછાબ ૨૨.૯.૨૦૧૫

છબી
વર્તમાન પત્ર ફૂલછાબમાં તા.૨૨.૯.૨૦૧૫ના રોજ મારા વિષે પ્રગટ થયેલ લેખ.

જ્ન્મભૂમિ અને સંદેશ પંચાગ વિ.સં.૨૦૭૨ (નવેમ્બર ૨૦૧૫થી માર્ચ ૨૦૧૭)

છબી
પ્રિય વાચકમિત્રો, વિ.સં.2072, 2015 - 2016 વર્ષના જન્મભૂમિ પંચાગમાં આપ મારો 'આત્મદર્શક ગ્રહો' નામક લેખ વાંચી શકશો. આ જ વર્ષના સંદેશ પંચાગમાં 'પ્રેમ અને પ્રેમલગ્ન' વિષય પરનો લેખ વાંચી શકશો. જ્યોતિષરસિક મિત્રો માટે આ બંને લેખ રસપ્રદ રહેશે તેવી આશા.