મેષના શુક્રનો બાર રાશિઓ પર પ્રભાવ ૨૦૨૦

આજે ૨૯ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦ના રોજ શુક્ર મહારાજે પોતાની ઉચ્ચ રાશિ મીનમાંથી મંગળનું સ્વામીત્વ ધરાવતી મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. શુક્રનું મેષમાં ગોચર ભ્રમણ બારેય રાશિઓ/જન્મલગ્નને કેવું ફળ આપશે તે જાણો.

ટિપ્પણીઓ

આ બ્લૉગ પરની લોકપ્રિય પોસ્ટ્સ

શ્રી શનિ ચાલીસા

ચોઘડિયાં અને હોરા

દશરથકૃત શ્રી શનૈશ્ચર સ્તોત્ર