જન્મભૂમિ પંચાગ અને સંદેશ પંચાગ વિ.સં 2073 (નવેમ્બર 2016થી માર્ચ 2018)

જન્મભૂમિ પંચાગ અને સંદેશ પંચાગ વિક્રમ સંવત 2073 ઈ.સ. 2016-2017માં મારા લેખો અનુક્રમે "ગંડાત : આધ્યાત્મિક વિકાસનું દ્વાર" અને "અકસ્માતના ગ્રહયોગો" પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. 


ટિપ્પણીઓ

આ બ્લૉગ પરની લોકપ્રિય પોસ્ટ્સ

શ્રી શનિ ચાલીસા

ચોઘડિયાં અને હોરા

દશરથકૃત શ્રી શનૈશ્ચર સ્તોત્ર