નવગ્રહ શાંતિ મંત્ર, પીડાહર સ્તોત્ર

નવગ્રહ શાંતિ મંત્ર

આ એક્શ્લોકી મંત્રમાં બ્રહ્મા (સૃજન કરનાર), મુરારિ (શ્રી વિષ્ણુ, પાલન કરનાર), ત્રિપુરાન્તકારી (શિવજી, સંહારક) અને સર્વે નવ ગ્રહોને જીવનમાં સુખ-શાંતિ અર્પવા હેતુ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

બ્રહ્મા મુરારિ ત્રિપુરાન્તકારી ભાનુ: શશિ ભૂમિ-સૂતો બુધશ્ચ |
ગુરુશ્ચ શુક્ર: શનિ રાહુ કેતવ: સર્વે ગ્રહા શાન્તિ કરા ભવન્તુ ||


નવગ્રહ પીડાહર સ્તોત્ર

ગ્રહ જનિત પીડાની શાંતિ માટે નવગ્રહ પીડાહર સ્તોત્રના પાઠ કરવામાં આવે છે. કોઈ ચોક્કસ ગ્રહની શાંતિ માટે અલગથી તે ગ્રહ માટેના ચોક્કસ સૂત્રના પાઠ પણ કરી શકાય.

ગ્રહાણામાદિરાત્યો, લોકરક્ષણકારકઃ ।
વિષમસ્થાનસંભૂતાં પીડાં હરતુ મે રવિ:  (સૂર્ય)

રોહિણીશઃ સુધામૂર્તિઃ સુધાગાત્રઃ સુધાશનઃ ।
વિષમસ્થાનસંભૂતાં પીડાં હરતુ મે વિધુઃ ॥ ૨ ॥  (ચન્દ્ર)

ભૂમિપુત્રો મહાતેજા જગતાં ભયકૃત્‌ સદા ।
વૃષ્ટિકૃદ્‌ વૃષ્ટિહર્તા ચ પીડાં હરતુ મે કુજઃ ॥ ૩ ॥  (મંગળ)

ઉત્પાતરૂપો જગતાં ચંદ્રપુત્રો મહાદ્યુતિ:
સૂર્યપ્રિયકરો વિદ્વાન પીડાં હરતુ મે બુધઃ ॥ ૪  (બુધ)

દેવમંત્રી વિશાલાક્ષઃ સદા લોકહિતે રતઃ ।
અનેકશિષ્યસમ્પૂર્ણ: પીડાં હરતુ મે ગુરુ:  (ગુરુ)

દૈત્યમંત્રી ગુરુસ્તેષાં પ્રાણદશ્ચ મહામતિ:
પ્રભુસ્તારાગ્રહાણાં ચ પીડાં હરતુ મે ભૃગુઃ ॥ ૬ ॥ (શુક્ર)

સૂર્યપુત્રો દીર્ઘદેહો વિશાલાક્ષઃ શિવપ્રિયઃ
મન્દચારઃ પ્રસન્નાત્મા પીડાં હરતુ મે શનિ:  (શનિ)

મહાશિરો મહાવક્‌ત્રો દીર્ઘદ્રષ્ટો મહાબલઃ ।
અતનુશ્ચોર્ધ્વકેશશ્ચ પીડાં હરતુ મે શિખી  (રાહુ)

અનેકરૂપ વર્ણેશ્ચ શતશોઙ્થ સહસ્ત્રશઃ ।
ઉત્પાતરૂપો જગતાં પીડાં હરતુ મે તમઃ ॥ ૯ ॥  (કેતુ)

ઈતિ બ્રહ્માંડપુરાણોક્તં નવગ્રહપીડાહર સ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્‌ ।

ટિપ્પણીઓ

આ બ્લૉગ પરની લોકપ્રિય પોસ્ટ્સ

શ્રી શનિ ચાલીસા

૨૭ નક્ષત્રો

દશરથકૃત શ્રી શનૈશ્ચર સ્તોત્ર