શ્રી શુક્ર અષ્ટોત્તર શતનામાવલી (શુક્રના ૧૦૮ નામ)

૧. શુક્રાય નમઃ

૨. શુચયે નમઃ

૩. શુભગુણાય નમઃ

૪. શુભદાય નમઃ

૫. ૐ શુભલક્ષણાય નમઃ

૬. ૐ શોભનાક્ષાય નમઃ

૭. ૐ શુભ્રવહાય નમઃ

૮. ૐ શુદ્ધસ્ફટિકભાસ્વરાય નમઃ

૯. ૐ દીનાર્તિહરકાય નમઃ

૧૦. ૐ દૈત્યગુરવે નમઃ

૧૧. ૐ દેવાભિવન્દિતાય નમઃ

૧૨. ૐ કાવ્યાસક્તાય નમઃ

૧૩. ૐ કામપાલાય નમઃ

૧૪. ૐ કવયે નમઃ

૧૫. ૐ કલ્યાણદાયકાય નમઃ

૧૬. ૐ ભદ્રમુર્તયે નમઃ

૧૭. ૐ ભદ્રગુણાય નમઃ

૧૮. ૐ ભાર્ગવાય નમઃ

૧૯. ૐ ભક્તપાલનાય નમઃ

૨૦. ૐ ભોગદાય નમઃ

૨૧. ૐ ભુવાનાધ્યક્ષાય નમઃ

૨૨. ૐ ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદાય નમઃ

૨૩. ૐ ચારૂશીલાય નમઃ

૨૪. ૐ ચારૂરૂપાય નમઃ

૨૫. ૐ ચારૂચન્દ્રનિભનનાય નમઃ

૨૬. ૐ નિધયે નમઃ

૨૭. ૐ નિખિલશાસ્ત્રજ્ઞાય નમઃ

૨૮. ૐ નીતિવિદ્યાધુરંધરાય નમઃ

૨૯. ૐ સર્વલક્ષણસંપન્નાય નમઃ

૩૦. ૐ સર્વગુણવર્જિતાય નમઃ

૩૧. ૐ સમાનાદિકનિર્મુક્તાય નમઃ

૩૨. ૐ સકલગમપરાગાય નમઃ

૩૩. ૐ ભ્રૃગવે નમઃ

૩૪. ૐ ભોગકારાય નમઃ

૩૫. ૐ ભૂમિસુરપાલનતત્પરાય નમઃ

૩૬. ૐ મનસ્વિને નમઃ

૩૭. ૐ મનદાય નમઃ

૩૮. ૐ મન્યાય નમઃ

૩૯. ૐ માયાતીયાય નમઃ

૪૦. ૐ મહાયશસે નમઃ

૪૧. ૐ બલિપ્રસન્નાય નમઃ

૪૨. ૐ અભયદાય નમઃ

૪૩. ૐ બલિને નમઃ

૪૪. ૐ સત્યપરાક્રમાય નમઃ

૪૫. ૐ ભવપાશપરિત્યાગાય નમઃ

૪૬. ૐ બલિબન્ધવિમોચકાય નમઃ

૪૭. ૐ ઘનાશયાય નમઃ

૪૮. ૐ ઘનાધ્યક્ષાય નમઃ

૪૯. ૐ કમ્ભુગ્રિવાય નમઃ

૫૦. ૐ કાલધરાય નમઃ

૫૧. ૐ કારુણ્યરસસંપૂર્ણાય નમઃ

૫૨. ૐ કલ્યાણગુણવર્ધનાય નમઃ

૫૩. ૐ શ્વેતામ્બરાય નમઃ

૫૪. ૐ શ્વેતવપુષે નમઃ

૫૫. ૐ ચતુર્ભુજસમન્વિતાય નમઃ

૫૬. ૐ અક્ષમાલાધરાય નમઃ

૫૭. ૐ અચિન્ત્યાય નમઃ

૫૮. ૐ અક્ષિણગુણભાસુરાય નમઃ

૫૯. ૐ નક્ષત્રગણસંચરાય નમઃ

૬૦. ૐ નયદાય નમઃ

૬૧. ૐ નીતીમાર્ગદાય નમઃ

૬૨. ૐ વર્શપ્રદાય નમઃ

૬૩. ૐ હૃષિકેશાય નમઃ

૬૪. ૐ કલેશનાશકરાય નમઃ

૬૫. ૐ કવયે નમઃ

૬૬. ૐ ચિન્તિતર્યપ્રદાય નમઃ

૬૭. ૐ શાંતમતયે નમઃ

૬૮. ૐ ચિત્તસમધિકૃતે નમઃ

૬૯. ૐ આધિવ્યાધિહરાય નમઃ

૭૦. ૐ ભુરિવિક્રમાય નમઃ

૭૧. ૐ પુણ્યદાયકાય નમઃ

૭૨. ૐ પુરાણપુરૂષાય નમઃ

૭૩. ૐ પૂજ્યાય નમઃ

૭૪. ૐ પુરૂહુતાદિસન્નુતાય નમઃ

૭૫. ૐ અજેયાય નમઃ

૭૬. ૐ વિજિતરતયે નમઃ

૭૭. ૐ વિવિધભરણોજ્જ્વલાય નમઃ

૭૮. ૐ કુન્દપુષ્પપ્રતિકશાય નમઃ

૭૯. ૐ મન્દહસાય નમઃ

૮૦. ૐ મહામતયે નમઃ

૮૧. ૐ મુક્તફલસમનભાય નમઃ

૮૨. ૐ મુક્તિદાય નમઃ

૮૩. ૐ મુનિસન્નુતાય નમઃ

૮૪. ૐ રત્નસિંહાસનારૂઢાય નમઃ

૮૫. ૐ રથસ્થાય નમઃ

૮૬. ૐ રજતપ્રભાય નમઃ

૮૭. ૐ સૂર્યપ્રાગ્દેશસંચરાય નમઃ

૮૮. ૐ સુરશત્રુસુહ્રદે નમઃ

૮૯. ૐ કવયે નમઃ

૯૦. ૐ તુલાવૃષભરાશિશાય નમઃ

૯૧. ૐ દુર્ધરાય નમઃ

૯૨. ૐ ધર્મપાલકાય નમઃ

૯૩. ૐ ભાગ્યદાય નમઃ

૯૪. ૐ ભવ્યચરિત્રાય નમઃ

૯૫. ૐ ભવપાશવિમોત્રકાય નમઃ

૯૬. ૐ ગૌડદેશેશ્વરાય નમઃ

૯૭. ૐ ગોપ્ત્રે નમઃ

૯૮. ૐ ગુણિતે નમઃ

૯૯. ૐ ગુણવિભૂષણાય નમઃ

૧૦૦. ૐ જયેષ્ઠનક્ષત્રસંભુતાય નમઃ

૧૦૧. ૐ જ્યેષ્ઠાય નમઃ

૧૦૨. ૐ શ્રેષ્ઠાય નમઃ

૧૦૩. ૐ શુચિસ્મિતાય નમઃ

૧૦૪. ૐ અપવર્ગપ્રદાય નમઃ

૧૦૫. ૐ અનન્તાય નમઃ

૧૦૬. ૐ સન્તાનફલદાયકાય નમઃ

૧૦૭. ૐ સર્વૈશ્વર્યપ્રદાય નમઃ

૧૦૮. ૐ સર્વગીર્વાણગણસન્નુતાય નમઃ

ટિપ્પણીઓ

આ બ્લૉગ પરની લોકપ્રિય પોસ્ટ્સ

શ્રી શનિ ચાલીસા

દશરથકૃત શ્રી શનૈશ્ચર સ્તોત્ર

ચોઘડિયાં અને હોરા