તુલા રાશિમા શનિ અને પનોતી


જ્યારે જન્મનાં ચન્દ્ર/રાશિથી ૧૨, ૧ અને ૨ સ્થાનોમાંથી શનિ પસાર થાય ત્યારે તેને મોટી પનોતી અથવા સાડાસાતી આવી એમ કહેવાય છે. શનિને એક રાશિમાંથી પસાર થતાં લગભગ અઢી વર્ષ લાગે છે. આમ ત્રણ સ્થાનમાંથી પસાર થતાં શનિને સાડા સાત વર્ષ લાગે છે. આથી તેને સાડાસાતી કહેવાય છે. શનિ જ્યારે બારમે આવે ત્યારે માથા પર, પહેલે આવે ત્યારે છાતી પર અને બીજે આવે ત્યારે પગ પર પનોતી આવી એમ કહેવાય. આ સિવાય જ્યારે જન્મનાં ચન્દ્ર/રાશિથી ૪ અને ૮ સ્થાનોમાંથી શનિ પસાર થાય ત્યારે નાની પનોતી આવી એમ કહેવાય છે. જેનો સમયગાળો અઢી વર્ષનો હોય છે.

પનોતી એ ચન્દ્ર સાથે સંબંધિત હોવાથી અને ચન્દ્ર આપણાં મનને અસર કરનારો ગ્રહ હોવાથી પનોતી શરૂ થાય ત્યારે ચન્દ્રની સ્થિતિ જોવાય છે. પનોતીનાં પ્રારંભ સમયે ગોચરનો ચન્દ્ર જન્મનાં ચન્દ્રથી ક્યા સ્થાને છે તેના પરથી પનોતીનો પાયો નક્કી થાય છે. આ પાયાને આધારે પનોતી અનુકૂળ રહેશે કે પ્રતિકૂળ તે જાણી શકાય છે.

શનિ જ્યારે રાશિ બદલે ત્યારે એટલે કે પનોતી શરૂ થાય ત્યારે જો ગોચરનો ચન્દ્ર જન્મનાં ચન્દ્રથી ૩, ૭ કે ૧૦ સ્થાન સ્થિત હોય તો તાંબાનો પાયો ગણાય છે. આ પાયો અનુકૂળ ગણાય છે અને પનોતીનાં પ્રતિકૂળ પ્રભાવને કંઈક અંશે સહ્ય બનાવે છે. આ પાયાને લક્ષ્મીદાયક અને ઉત્તમ માનવામાં આવ્યો છે.

જન્મનાં ચન્દ્રથી ગોચરનો ચન્દ્ર ૨, ૫, કે ૯ સ્થાન સ્થિત હોય તો ચાંદીનો પાયો ગણાય છે. આ પાયો પણ ધનદાયક છે જે ઉત્તમ નથી પણ રાહતરૂપ છે.

જન્મનાં ચન્દ્રથી ગોચરનો ચન્દ્ર ૧, ૬ કે ૧૧ સ્થાને સ્થિત હોય તો સોનાનો પાયો ગણાય છે. આ પાયો માનસિક રીતે પ્રતિકૂળ રહે છે અને ચિંતા કરાવે છે.

જન્મનાં ચન્દ્રથી ગોચરનો ચન્દ્ર ૪, ૮ કે ૧૨ સ્થાને સ્થિત હોય તો લોઢાનો પાયો ગણાય છે જે પ્રતિકૂળ છે અને પનોતી કષ્ટપ્રદ પસાર થાય છે.

તુલા રાશિમાં શનિ

તા. ૧૫. ૧૧. ૨૦૧૧ મંગળવારના રોજ સવારે ૧૦.૧૪ વાગ્યે શનિ કન્યા રાશિમાંથી તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તે સમયે ચન્દ્ર મિથુન રાશિ સ્થિત હશે. આ સાથે નીચે મુજબ જુદી-જુદી રાશિઓને પનોતી પ્રારંભ અથવા સમાપ્ત થશે.

પનોતી પ્રારંભ

કન્યા (પ, ઠ, ણ): સાડા સાતી પનોતીનો છેલ્લો તબક્કો તાંબાના પાયે શરૂ થશે.

તુલા (ર, ત): સાડા સાતી પનોતીનો બીજો તબક્કો ચાંદીનાં પાયે શરૂ થશે.

વૄશ્ચિક (ન, ય): સાડા સાતી પનોતીનો પહેલો તબક્કો લોઢાનાં પાયે શરૂ થશે.

કર્ક (ડ, હ): નાની અઢી વર્ષની પનોતી લોઢાનાં પાયે શરૂ થશે.

મીન (દ, ચ, ઝ, થ): નાની અઢી વર્ષની પનોતી લોઢાનાં પાયે શરૂ થશે.

પનોતી સમાપ્ત

સિંહ (મ, ટ): સાડા સાતી પનોતી પૂરી થશે.

મિથુન (ક, છ, ઘ): અઢી વર્ષની નાની પનોતી પૂરી થશે

કુંભ (ગ, સ, શ, ષ): અઢી વર્ષની નાની પનોતી પૂરી થશે

વક્રી થઈને કન્યા રાશિમા શનિ

શનિ વક્રી થઈને તા. ૧૬. ૫. ૨૦૧૨ બુધવારના રોજ સવારે ૬.૩૦ વાગ્યે કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તે સમયે ચન્દ્ર મીન રાશિ સ્થિત હશે. શનિની રાશિ બદલતા જુદી-જુદી રાશિઓને નીચે મુજબ પનોતીમાં ફેરફાર થશે.

પનોતી પ્રારંભ

સિંહ (મ, ટ): આ રાશિને લોઢાના પાયે પનોતી શરૂ થશે.

કન્યા (પ, ઠ, ણ): આ રાશિને તાંબાને પાયે પનોતી શરૂ થશે.

તુલા (ર, ત): આ રાશિને સોનાના પાયે પનોતી શરૂ થશે.

મિથુન (ક, છ, ઘ): આ રાશિને તાંબાના પાયે પનોતી શરૂ થશે.

કુંભ ( ગ, સ, શ, ષ): આ રાશિને ચાંદીના પાયે પનોતી શરૂ થશે.

પનોતી સમાપ્ત

વૄશ્ચિક (ન, ય), કર્ક (ડ, હ) અને મીન(દ, ચ, ઝ, થ) રાશિઓ શનિના કન્યા રાશિમા ભ્રમણ દરમ્યાન પનોતીની અસરથી મુક્ત રહી શકશે.

ફરી તુલા રાશિમાં શનિ

શનિ ફરી તુલા રાશિમાં તા.૪. ૮. ૨૦૧૨ શનિવારના રોજ સવારે ૮.૫૮ વાગ્યે પ્રવેશ કરશે. તે સમયે ચન્દ્ર કુંભ રાશિ સ્થિત હશે. આથી વિવિધ રાશિઓને નીચે મુજબ પનોતીમાં ફેરફાર થશે.

પનોતી પ્રારંભ 

કન્યા (પ, ઠ, ણ): સાડા સાતી પનોતીનો છેલ્લો તબક્કો સોનાના પાયે પનોતી શરૂ થશે.

તુલા (ર, ત): સાડા સાતી પનોતીનો બીજો તબક્કો ચાંદીનાં પાયે શરૂ થશે.

વૄશ્ચિક (ન, ય): સાડા સાતી પનોતીનો પહેલો તબક્કો લોઢાનાં પાયે શરૂ થશે.

કર્ક (ડ, હ): નાની અઢી વર્ષની પનોતી લોઢાનાં પાયે શરૂ થશે.

મીન (દ, ચ, ઝ, થ): નાની અઢી વર્ષની પનોતી લોઢાનાં પાયે શરૂ થશે.

પનોતી સમાપ્ત

સિંહ (મ, ટ): સાડા સાતી પનોતી પૂરી થશે.

મિથુન (ક, છ, ઘ): અઢી વર્ષની નાની પનોતી પૂરી થશે

કુંભ (ગ, સ, શ, ષ): અઢી વર્ષની નાની પનોતી પૂરી થશે

પનોતીથી ડરવાની જરૂર નથી. પનોતી દરેકને માટે અને દરેક વખતે ખરાબ પસાર થાય એ જરૂરી નથી. જન્મનાં ગ્રહો અને દશા-મહાદશા પર પનોતીનાં ફળનો આધાર રહે છે. જો સૂર્ય કે રાહુની દશા હશે તો અશુભ ફળ વધુ મળશે. જન્મનો સૂર્ય પણ જો શનિની દ્રષ્ટિમાં આવતો હોય તો પનોતી વધુ તક્લીફદાયક પસાર થાય છે. આથી તુલા રાશિનાં શનિ દરમ્યાન જો પનોતી ચાલતી હોય અને જન્મનો સૂર્ય પણ તુલા, ધનુ, મેષ કે કર્ક રાશિ સ્થિત હોય તો પનોતી વધુ કષ્ટપ્રદ રહેવાનો સંભવ રહે. હનુમાનજીની આરાધના કરવાથી પનોતીની પ્રતિકૂળ અસર હળવી કરી શકાય.

ટિપ્પણીઓ

આ બ્લૉગ પરની લોકપ્રિય પોસ્ટ્સ

સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ - ગોચર ગ્રહોનું ફળ

ચોઘડિયાં અને હોરા

શ્રી શનિ ચાલીસા