જન્મભૂમિ પંચાંગ વિ.સં ૨૦૮૦ (નવેમ્બર ૨૦૨૩થી માર્ચ ૨૦૨૫)

નમસ્તે મિત્રો, જન્મભૂમિ પંચાંગ વિ.સં. 2080 (નવેમ્બર 2023થી માર્ચ 2025)માં આપ મારો 'નામની પસંદગી અને નામ નક્ષત્ર' નામક લેખ વાંચી શકશો. નવા જન્મેલાં બાળક માટે યોગ્ય નામની પસંદગી કઈ રીતે કરશો? હાલનું નામ શું બદલવું જરૂરી છે? નામ રાશિ ધ્યાનમાં લેવી કે જન્મ રાશિ? જન્મના સમયની જાણકારી ન હોય ત્યારે શું ફક્ત નામ પરથી કુંડળી બની શકે? નામ નક્ષત્ર એટલે શું? નામ નક્ષત્રની જાતકના જીવનમાં શું અસર પડે છે? આ બધાં જ પ્રશ્નોના જવાબ પ્રસ્તુત લેખમાંથી મળી શકશે. આભાર 

 ટિપ્પણીઓ

આ બ્લૉગ પરની લોકપ્રિય પોસ્ટ્સ

શ્રી શનિ ચાલીસા

દશરથકૃત શ્રી શનૈશ્ચર સ્તોત્ર

૨૭ નક્ષત્રો