ગુરુ અને રાહુનો ત્રિકોણ યોગ ૨૦૨૦-૨૦૨૧

નવેમ્બર ૨૦, ૨૦૨૦ થી લઈને એપ્રિલ ૬, ૨૦૨૧ સુધી ગોચરમાં રચાયેલાં ગુરુ અને રાહુના ત્રિકોણ યોગ વિશે માહિતી અને બાર રાશિઓ પરત્વે ફળ. વિશેષ કરીને ફેબ્રુઆરી ૨૬, ૨૦૨૧ના રોજ રચાતાં અંશાત્મક ગુરુ - રાહુ ત્રિકોણ યોગ વિશે ચર્ચા. 

 

ટિપ્પણીઓ

આ બ્લૉગ પરની લોકપ્રિય પોસ્ટ્સ

શ્રી શનિ ચાલીસા

દશરથકૃત શ્રી શનૈશ્ચર સ્તોત્ર

ચોઘડિયાં અને હોરા