કર્ક રાશિનો શુક્ર અને પ્રેમ

જો આપના કે આપના પ્રિયજનની કુંડળીમાં 4 ના અંકની સાથે શુક્ર પડ્યો હોય તો શુક્ર કર્ક રાશિમાં પડેલો કહેવાશે. કર્ક રાશિમાં પડેલો શુક્ર પ્રેમ અંગે કેવું ફળ આપે તે જાણો.  તમે તમારી પોતાની જાતને અથવા તમારા પ્રિયજનને વધુ સારી રીતે ઓળખી અને સમજી શકશો.

ટિપ્પણીઓ

આ બ્લૉગ પરની લોકપ્રિય પોસ્ટ્સ

શ્રી શનિ ચાલીસા

ચોઘડિયાં અને હોરા

નક્ષત્ર